Het kabinet heeft met het bedrijfsleven afgesproken dat per 1 januari 2017 alle leveranciers van de Rijksoverheid bij nieuwe inkoopovereenkomsten een factuur elektronisch moeten indienen. Ook gemeenten, provincies en waterschappen zullen op termijn facturen elektronisch willen ontvangen. Binnen Nederland worden ieder jaar miljoenen facturen per post of als pdf via e-mail gestuurd naar de Rijksoverheid. Deze verplichting is in samenwerking met het bedrijfsleven opgesteld en ...  Read more