e-Mandates (incassomachtigen) en SEPA-incasso’s - Order2Cash

Structureer automatische betalingsprocessen voor terugkerende klanten.

Betalingen door middel van automatische afschrijving zijn een van de veiligste en betrouwbaarste methoden om betalingen van klanten te garanderen. Betalingen worden automatisch gedaan zodat facturen nooit worden vergeten, kwijtraken in de post of worden mislegd. De zekerheid van een automatische afschrijving kan uw bedrijf en cashflow beschermen. Deze methode van betalen wordt ondersteund door een groot aantal banken en bouwspaarkassen binnen de Single Euro Payments Area (SEPA) en is zeer gebruikelijk binnen de Business-to-Consumer-wereld (B2C). Tegenwoordig wordt de methode ook steeds meer een populaire betalingsoptie voor Business-to-Business-relaties (B2B) en Order2Cash is verheugd dat het al zijn klanten ondersteuning voor SEPA-incasso kan bieden.

Order2Cash SEPA e-mandates

Zekere en betrouwbare betaalopties

Automatische afschrijvingen voor B2B bieden meer zekerheid en verkleinen uw financieel risico. Met e-Mandates voor B2B kunt u bedragen automatisch incasseren van de rekening van uw klant. Met onze intuïtieve online registratieworkflow kunt u klanten snel contracteren en procesgerelateerde personeelskosten reduceren die thans uw onboarding-activiteiten vertragen. 

De B2B automatische afschrijvingsdiensten van Order2Cash zorgen voor een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd tussen het overeenkomen en activeren van een transactie. Het online afhandelen, en overeenkomen, van de machtiging maakt een eind aan alle papierstromen, waardoor een snellere registratie bij de bank van de klant mogelijk is. Dit betekent dat uw contract veel sneller wordt geactiveerd en dat ook sneller kan worden gestart met het overeengekomen werk.

B2B Direct Debit agreements

Online, legally binding payment authorization process

 • Save time across every authorization process
 • Optimize each process step and reduce admin work
 • Lower the overall number and types of refunds
 • Meet the needs and demands of your clients
 • Control the identity of each new client
 • Internationally scalable

Beheren van SEPA-incasso’s via Order2Cash

De SEPA-incasso is de Europese standaard voor automatische afschrijvingen. Het is een veel gebruikte methode voor het incasseren van verschuldigde bedragen zoals huur, energierekeningen, verzekeringspremies of abonnementsgelden. Met Order2Cash kunt alle automatische afschrijvingen online afhandelen met uw klant. Voer enkel de contractperiode en het bedrag in en u kunt automatisch incasseren totdat de machtiging wordt ingetrokken. Of u kunt verschillende bedragen opgeven voor elke incasso. Snel en efficiënt.

Aanmaken van een SEPA-incasso

Het aanmaken van nieuwe automatische afschrijvingen is eenvoudig en kan op verschillende manieren:

 • via onze interface
 • door het uploaden van een CSV-bestand
 • rechtstreeks vanuit uw boekhoud-, ERP- of CRM-pakket
 • via API
 • volledig geautomatiseerd via Order2Cash, met name geschikt voor abonnementen en betaalplannen

Perfect voor het incasseren van abonnementsgelden

Tot voor kort konden automatische afschrijvingen alleen worden opgezet met behulp van een papieren workflow. Dit leidde tot veel administratieve handelingen en onnodige vertragingen. Met Order2Cash kunt u uw (B2B) automatische afschrijvingen opzetten, beheren en incasseren met onze digitale workflow, wat het voor alle partijen sneller en eenvoudiger maakt.

Met de automatische afschrijvingsdiensten van Order2Cash kunt u kiezen welk abonnementstype u wilt opzetten. Bepaal de naam, het termijnbedrag, de looptijd, de regelmaat van de incasso en de gegevens van de automatisch afschrijving van elk abonnement. U kunt ook eenmalige betalingen toevoegen.

We zorgen ervoor dat de transacties periodiek bij uw bank worden aangeleverd, of wanneer dat uw voorkeur heeft kunnen we de transactie ook alleen klaarzetten. Op deze manier is de continuïteit van de incasso’s gegarandeerd. Met onze intuïtieve interface kunt u een abonnement ook eenvoudig starten, stopzetten, onderbreken of upgraden, op elk moment, voor één of meerdere klanten.

Beheer alle machtigingen via het Order2Cash platform

Voor bedrijven: het gebruik van automatische afschrijvingen betekent een minder werklast en administratieve rompslomp voor uw financiële afdeling. Het Order2Cash platform maakt het mogelijk alle documenten online te archiveren. Uw klant geeft toestemming voor de automatische afschrijving door ondertekening van onze digitale machtiging. Kopieën van alle machtigingen worden per e-mail aan uw klant verzonden en, voor uw gemak, gearchiveerd binnen het Order2Cash platform.

U kunt onmiddellijk wijzigingen aanbrengen en de status van alle betalingen via automatische afschrijving bekijken. Indien uw opdrachtgever de machtiging wijzigt of intrekt, wordt u direct geïnformeerd. We zorgen ervoor dat uw archief altijd beschikbaar en altijd up-to-date is. Het is ook mogelijk bestaande automatische afschrijvingen te importeren zodat u zowel uw CORE- als uw B2B-machtigingen op één plaats kunt beheren.

Ask us about eMandates and B2B Direct Debits

Drop us a line if you’d like to know more about SEPA eMandates and how to activate them through Order2Cash. 

Ask us a question