Afleverkanaal wijzigen voor uw ontvanger - Order2Cash
Via onderstaande methode kunt u gemakkelijk één of meerdere van uw ontvangers overzetten naar een ander afleverkanaal.
Let op:
Deze actie kan alleen door de verzender van de facturen gedaan worden niet door de ontvangende partij. Indien de betreffende klant meerdere klantnummers heeft moet u deze procedure voor alle klantnummers herhalen.
Klant overzetten naar een ander afleverkanaal:
 • Log in op de Order2Cash web portal
 • Ga naar het tabblad ”Mijn Ontvangers”
dashboard
 • Zoek de ontvanger op die u over wilt zetten op een ander afleverkanaal en klik op het klantnummer.
 
Via de verschillende zoekfilters kunt u de klant gemakkelijk vinden.
ontvangers
 • Ga naar het tabblad “Afleverkanaal” en kies het afleverkanaal in het drop-down menu dat u wilt gaan gebruiken.
 • Let op, voor het aansluiten van een afleverenkanaal dient er eerst getest te worden. Neem hiervoor contact op met ons support team.
ontvangermyshop

In de onderstaande workflows hebben wij diverse afleverkanalen als voorbeeld gebruikt;

[+]Maakt u gebruik van Basware?
 • Vul in het veld Basware ID het juiste “e-factuur ID”of “e-invoicing ID” in.
Let op dat dit veld niet altijd een BTW nummer hoeft te zijn. Het juiste ID heeft u van uw klant gekregen of kunt u bij uw klant opvragen. Voor sommige grote bedrijven zijn er Supplier Kits* beschikbaar vanuit Basware. *Document met de e-Factuur ID’s van verschillende bedrijfsonderdelen van het bedrijf.
 • Klik “wijziging opslaan” om de aanpassingen op te slaan.
Extra Informatie:

Alle facturen voor dit klantnummer zullen doorgestuurd worden naar Basware en afgeleverd worden op het door u opgegeven e-Factuur ID.

 
Een aflevering volgen:

In het tabblad “Verwerkte Documenten” kunt u de status van de Basware aflevering volgen en bekijken. Via zoekfilter “Afleverkanaal” kunt u alle Basware afleveringen tonen.

 
 

Aan de kolom aflever status van de verwerking kunt u zien of de aflevering succesvol is geweest. U zult de volgende status kunnen aantreffen:

 • “Basware” bezig-Factuur is verstuurd naar Basware maar Order2Cash heeft nog geen ontvangstbevestiging gehad.
 
 • “Basware” afgeleverd-Factuur is verstuurd en afgeleverd bij Basware.
 
 • “Basware” fout-De factuur is niet afgeleverd. Reden staat vermeld onder het + teken.
[+]Maakt u gebruik van Tungsten/OB10?
 • Kies in het dropdown menu afleverkanaal “Tungsten/OB10”
 • Vul de ontbrekende veld Tungsten koper ID in.
 • Tevens kunt u er voor kiezen om notificaties per mail te ontvangen. Vink deze optie aan in het menu.
TungstenUB10
[+]Maakt u gebruik van Digipoort?
 • Kies in het dropdown menu afleverkanaal “Digipoort (NL)”
 • Vul de ontbrekende velden Digipoort OIN-nummer, Digipoort UBL versie, Leveranciersnummer en Bedrijfsnummer in.
 • Tevens kunt u er voor kiezen om notificaties per mail te ontvangen. Vink deze optie aan in het menu.
digipoort
[+]Maakt u gebruik van Simplerinvoicing?
 • Kies in het dropdown menu afleverkanaal “Simplerinvoicing”
 • Vul de ontbrekende velden BTW-nummer, Land, PEPPOL ID code en PEPPOL ID in.
 • Tevens kunt u er voor kiezen om notificaties per mail te ontvangen. Vink deze optie aan in het menu.
simplerinvoicing
[+]Maakt u gebruik van Ariba?
 • Kies in het dropdown menu afleverkanaal “Ariba”
 • Vul de ontbrekende velden Network ID, Address ID en BTW-nummer in.
 • Tevens kunt u er voor kiezen om notificaties per mail te ontvangen. Vink deze optie aan in het menu.
ariba
[+]Maakt u gebruik van Print?
printen
[+]Algemene afleverkanalen
 • Kies in het dropdown menu afleverkanaal “uw afleverkanaal”
 • Vul de ontbrekende velden in.
 • Tevens kunt u er voor kiezen om notificaties per mail te ontvangen. Vink deze optie aan in het menu.
dashboard
Workflow/Pad:

 

Inloggen > Mijn Ontvangers > klantnummer > afleverkanalen > kies afleverkanaal “afleverkanaal” > afleverkanaal ID invullen > wijzigingen opslaan
Contact met ons support team

Mocht u na het lezen van deze instructie nog vragen hebben, dan kunt u contact op nemen met ons support team

.

Below you will find some example workflows for commonly used delivery channels:

Ariba

In the dropdown menu select delivery channel “Ariba

 • Fill in the missing fields Network ID, Address ID and VAT number.
 • You can also choose to receive notifications by email. Check this option in the menu.

Basware

 • Fill in the field Basware ID proper “e-invoice ID” or “e-invoicing ID“.

Note that this field does not necessarily have a VAT number. The correct ID you should have received from your customer. If not, ask your customer for the correct reference. For some large companies, Basware uses Supplier Kits*,  (available from Basware).*Document to the e-Invoice IDs of various business units of the company.

 • Click “Save Changes” to save the changes.
Extra information:

All invoices for this customer number will be forwarded to Basware and delivered to the e-Invoice ID specified.

 
Follow an episode:

In the tab “Processing documents” you can track the status of the Basware delivery and viewing. Using the search criteria “Delivery Channel” you can view all Basware deliveries.

 
 

In the column Delivery status of processing, you can see if delivery was successful or not. You’ll be able to find the following statuses:

 • “Basware” busy – Invoice was sent to Basware but Order2Cash had no confirmation yet.
 • “Basware” delivered – Invoice is sent and delivered to Basware.
 • Basware” failed – The invoice is not delivered. The reason is listed under the + sign.
 

Tungsten/OB10

 • Choose in the dropdown menu delivery channel “Tungsten/OB10
 • Fill in the missing field Tungsten purchaser ID.
 • You can also choose to receive notifications by email. Check this option in the menu.

Digipoort

In the dropdown menu delivery channel “Digipoort (NL)

 • Fill in the missing fields Digipoort OIN number, Digipoort UBL version, Supplier Number and Company Number.
 • You can also choose to receive notifications by email. Check this option in the menu.
 

Simplerinvoicing

 • In the dropdown menu delivery channel “Simplerinvoicing
 • Fill in the missing fields VAT number, Country, PEPPOL ID code and PEPPOL ID.
 • You can also choose to receive notifications by email. Check this option in the menu.

Print

General delivery channels

In the dropdown menu delivery channel select “your delivery channel

 • Fill in the missing fields.
 • You can also choose to receive notifications by email. Check this option in the menu.

Workflow/Pad:

Login > Receivers > Customer number > Delivery channel > choose your delivery channel “Delivery channel” > fill in the missing fields > save changes

Contact the support team

If you have any questions after reading this instruction, please contact our support team using this form.