Invoering van Order2Cash - Order2Cash

Ons zeven-stappen-plan voor invoering

Het Order2Cash platform omvat een breed aanbod aan oplossingen en diensten, maar verbinding tot stand brengen is eenvoudig. In verreweg de meeste gevallen hoeven we alleen maar een enkelvoudige gegevensverbinding met uw ERP te realiseren – meer niet. In ons duidelijke invoeringsplan wordt het precieze toepassingsgebied van elk project beschreven, maar of uw project nu één systeem omvat of meerdere bedrijfseenheden en gebieden: Order2Cash is binnen één tot drie maanden operationeel. 

 

Wat u kunt verwachten wanneer u start met Order2Cash

Step 1: blueprint

Stap 1: Blauwdruk-sessie

Tijdens deze kick-off bijeenkomst wordt het verwachte toepassingsgebied van uw project bepaald. Het projectteam van Order2Cash helpt u bij het verzamelen van informatie over zowel de functionele als de technische eisen van uw project. Zij leggen alle eisen vast en gaan vervolgens aan de slag om de blauwdruk voor uw project op te stellen. Zodra alle partijen akkoord zijn, start de volledige invoering.

 

Step 2: Delivery of files and data

Stap 2: Aanleveren van bestanden en gegevens

Uw projectteam geeft toegang tot alle benodigde gegevens, zoals omschreven in de blauwdruk.

 

Step 3: Realization - Installation

Stap 3: Realisatie/installatie

In deze fase voert Order2Cash uw oplossing in, waarbij aan alle in de blauwdruk genoemde vereisten wordt voldaan. Zodra het inrichten is voltooid en uw account is geactiveerd, kan worden begonnen met testen.

 

Step 4: Training

Stap 4: Opleiding

Alle door uw organisatie aangewezen hoofdgebruikers worden opgeleid in het gebruik van het platform.

 

Step 5: Testing, rework and acceptance

Stap 5: Testen en aanvaarding

Grondig testen is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle workflows en functies volgens verwachting werken. Zodra het testen is afgerond en de goedkeuring heeft van alle partijen, wordt een go-live datum afgesproken.

 

Step 6: Go-live

Stap 6: Go-live

Uw Order2Cash oplossing gaat live en u kunt ermee aan de slag.

 

Step 7: After-care and support

Stap 7: Nazorg en support

Gedurende de twee weken na uw go-live datum blijft het projectteam van Order2Cash beschikbaar voor eventuele vragen. Indien nodig zullen zij ook helpen met het repareren van fouten/bugs in de productieomgeving – mochten deze zich voordoen. Na afloop van de nazorgperiode wordt uw account overgedragen aan uw persoonlijke Account Manager.

 

Volledig operationeel binnen één tot drie maanden