top-blanco top-blanco order2cash document contract invoice accept credit

Contract2Sign: Werk sneller. Behaal nog betere resultaten.

Contract2Sign stelt u in staat contractbeheer en management processen te versnellen door deze te stroomlijnen en te automatiseren. Door dure en tijdrovende papierstromen voor contractcontroles en ondertekeningsprocessen te elimineren, kunt u sneller handelen, transparanter werken en aan de verwachtingen van klanten voldoen.

Plan vandaag nog een online demonstratie!

Waarom zou u onze beveiligde online ondertekeningsoplossing gebruiken?

Gebruik Contract2Sign om klant- en leverancierscontracten en andere documentatie online te ondertekenen, distribueren en op te slaan. Onze beveiligde ondertekeningsoplossing stelt u in staat om:

eSigning workflows aan uw interne bedrijfswerkstromen en -controleprocessen aan te passen

Het ondertekeningsproces met uw online dashboard te overzien, en eventuele vertragingen te signaleren en op te lossen

Online beveiligde toegangs- en autorisatierechten te bieden

De tijd tussen het aangaan van een overeenkomst en het begin van het werk aanzienlijk te verkorten

Elektronische documenten overal en altijd in te zien, te verwerken en te ondertekenen

Te profiteren van het gebruik van een ondertekeningsproces dat beter beveiligd en beter te verdedigen is dan papiergebonden processen

Welke documenten kan Contract2Sign aan?

Contract2Sign is ontworpen om alle soorten documenten aan te kunnen, ongeacht of deze nu één of meerdere handtekeningen vereisen. Contract2Sign maakt gebruik van de meest geavanceerde elektronische ondertekeningssoftware, zodat u met het grootste gemak wereldwijd zaken kunt doen. Wij verwerken en ondertekenen momenteel miljoenen documenten, waaronder:

  • Contracten
  • Partnerovereenkomsten
  • Leaseovereenkomsten
  • Declaraties
  • Werkorders
  • NDA’s
  • SLA’s

Contract2Sign automatiseert het ondertekeningsproces volledig, met een digitale werkstroom en goedkeuringsstappen die volledig transparant en herleidbaar zijn. De elektronische documenten worden via door u aangewezen kanalen verzonden, zodat uw klanten ze makkelijk en probleemloos kunnen ondertekenen. Belangrijke controlepunten zorgen ervoor dat contracten worden gevalideerd voordat zij naar de klant worden gestuurd en documenten worden met digitale handtekeningen gewaarmerkt om ze een juridische status te geven.

Succesverhaal van een klant

Eén van de grootste uitzendbureaus van Europa heeft haar documentenstroom en contractondertekeningsprocessen aan Anachron uitbesteed. Met onze Contract2Sign oplossing kunnen zij het proces voor uitzendwerk, professionele detachering en andere projecten stroomlijnen. Naast een aanzienlijke versnelling van hun processen, heeft het bedrijf een grotere transparantie van al haar lopende documentstromen, goedkeuringen en ondertekeningsprocedures bereikt. De oplossing bestaat uit document workflows, goedkeuringsstappen en op functies gebaseerde autorisatiestructuren. Contract2Sign verzendt contracten per e-mail, zodat de ontvanger documenten via e-mail of zijn telefoon kan ondertekenen.

Meer weten? Vraag ons om een demonstratie van Contract2Sign.